ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI – GDPR

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je stupio na snagu 2018. Ovim zakonom se obezbeđuje zaštita osnovnih prava i sloboda fizičkih lica, a posebno njihovog prava na zaštitu podataka o ličnosti. U skladu sa ovim zakonom, Agencija Plus d.o.o čuva i ne distribuira Vaše lične podatke, uvodi ih u evidenciju klijenata i partnera prema Zakonu o posredovanju u prometu I zakupu nepokretnosti I prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

U dnu strane, možete pročitati naš Pravilnik o zaštiti privatnosti.