POSREDOVANJE I PROVIZIJA

Agencija Plus d.o.o sa svim svojim klijentima najpre sklapa Ugovor o posredovanju, u kome se preciziraju međusobna prava i obaveze, vrsta usluge, nadoknada za izvršenu uslugu, vreme trajanja ugovora i uslovi raskida ugovora.

Klijent je dužan da se identifikuje ličnim dokumentom, da prilikom potpisivanja Ugovora o posredovanju preda očitanu ličnu kartu ili fotokopiju pasoša ako je stranac, kao i da potpiše Izjavu radi utvrđivanja statusa funkcionera prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Napomena: Agenti nisu u mogućnosti da klijentu pruže uslugu obilaska nekretnine kao ni oglašavanja nekretnine bez potpisanog Ugovora o posredovanju.

Prilikom obilaska nekretnine, klijent potpisuje obrazac na kome se evidentira svaka pokazana nekretnina, sa datumom, vremenom i adresom.

Provizija se u celosti naplaćuje prilikom polaganja kapare ili ako nema kapare, prilikom isplate dogovorene kupoprodajne cene ili dogovorene mesečne cene zakupnine. Uplata provizije se vrši u gotovini Ili na tekući račun.

Opšte uslove poslovanja kao i cenovnik, možete pogledati na strani DOKUMENTA