Blog

BELGRADE WATERFRONT – BEOGRAD NA VODI

Stambeno – poslovni kompleks sa brojnim restoranima, prodavnicama, parkovima, spa & wellnes centrom, internacionalnom školom, hotelima i najvećim tržnim centrom u Evropi „ Galerija“, postao je novi centar Beograda, na obali reke Save...

DETALJNIJE

POREZ NA KAPITALNU DOBIT OD PRODAJE NEKRETNINA

Šta je kapitalna dobit? To je prihod ostvaren prodajom nepokretnosti. Dakle, kapitalnu dobit ostvaruje prodavac i on je obveznik plaćanja poreza na osnovu Zakon o porezu na dohodak građena. U praksi, dozvoljeno je ...

DETALJNIJE

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA ILI PDV KOD PROMETA NEKRETNINA

Kada se nekretnina prometuje tj prodaje, nasleđuje, poklanja ili zamenjuje, dakle menja se vlasnik, potrebno je u roku od 10 dana od dana overe ugovora kod javnog beležnika, podneti poresku prijavu Republičkoj upravi javnih prihoda ...

DETALJNIJE

ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI – GDPR

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti je stupio na snagu 2018. Ovim zakonom se obezbeđuje zaštita osnovnih prava i sloboda fizičkih lica, a posebno njihovog prava na zaštitu podataka o ličnosti.

DETALJNIJE

UKNJIŽENE I NE UKNJIŽENE NEKRETNINE

Zakon kaže, da nema razlike između uknjižene i ne uknjižene nekretnine. Obe se mogu prodati, ugovori o kupoprodaji se overavaju kod javnog beležnika. Dakle, pred Zakonom nema razlike.

DETALJNIJE

POSREDOVANJE I PROVIZIJA

Agencija Plus d.o.o sa svim svojim klijentima najpre sklapa Ugovor o posredovanju, u kome se preciziraju međusobna prava i obaveze, vrsta usluge, nadoknada za izvršenu uslugu, vreme trajanja ugovora i uslovi raskida ugovora.

DETALJNIJE