KORACI U KUPOVINI NEKRETNINE – Šta kupac treba da zna

1. Kontaktirajte Agenciju Plus, saopštite šta tražite da kupite, potpišite ugovor o posredovanju u procesu kupovine nepokretnosti sa agencijom. Nema troškova kod potpisivanja ugovora.

2. Agencija Vam dodeljuje agenta koji sastavlja ponudu za Vas, organizuje i vodi obilazak nekretnina.

3. Kada odaberete nekretninu, agent pregovara cenu i uslove kupovine, zastupajući Vaš interes.

4. Kada je dogovorena cena i uslovi, advokat agencije sačinjava Predugovor (polaganje kapare uobičajeno 10%), agent zakazuje termin overe kod notara i prosleđuje mu Predugovor, identifikacioniona dokumenta kupca i prodavca (kao i njihovih supružnika ako su u braku jer oni moraju potpisati saglasnost za prodaju odnosno za kupovinu nekretnine kao zasebne imovine u braku) kao i dokumenta o vlasništvu nekretnine.

5. Kod notara se potpisuje Predugovor i overava. Kupac plaća overu Predugovora kod notara.

6. Kupac vrši prenos novčanih sredstava prodavcu na ime kapare (do 10.000 eur može u gotovini a sve preko toga obavezan je bankarski transfer). Kupac nosi u banku overen Predugovor, na osnovu koga vrši plaćanje.

7. Kupac sada kada je overio Predugovor, plaća proviziju agenciji za posredovanje 2%+pdv na iznos cene nepokretnosti.

8. Kupac donosi notaru potvrdu iz banke o plaćenoj kapari.

9. Nakon 60 dana (ako je tako ugovoreno, može to biti i više i manje dana) agent je zakazao termnin kod notara za overu Ugovora o kupoprodaji, koji je takođe sačinio advokat agencije a na osnovu koga kupac isplaćuje ostatak kupoprodajne cene a kupac oslobađa nekretninu od lica i stvari i predaje je kupcu u posed. Kupac plaća overu Ugovora kod notara.

10. Kupac bankarskim transferom isplaćuje ostatak kupoprodajne cene prodavcu. Kupac plaća troškove transfera novca. Kupac donosi u banku overen Ugovor o kupoprodaji, na osnovu koga se vrši transfer novca prodavcu.

11. Kupac donosi notaru potvrdu iz banke o izvršenom transferu čime se potvrđuje da je kupoprodajna cena isplaćena. Overava se Clausula Intabulandi o isplaćenoj kupoprodajnoj ceni, koju je sačinio advokat agencije. Kupac plaća overu Clausula Intabulandi.

12. Kupac plaća porez na prenos apsolutnih prava 2,5% od cene nepokretnosti ako je kupio staro vlasništvo ili vlasništvo fizičkog lica u novogradnji a u slučaju da je kupio novogradnju čiji je prodavac pravno lice i postao prvi vlasnik predmetne nekretnine plaća 10% pdv.

13. Kupac se na kraju uknjiži kao vlasnik u katastru nepokretnosti. Kupac plaća taksu za uknjižbu.