KUPOVINA PRVOG STANA – PDV refundacija ili poresko oslobođenje za prenos apsolutnih prava

Kupci prvog stana mogu zatražiti refundaciju PDV-a (10%) koji su platili prilikom kupovine novogradnje (postali su prvi vlasnici stana) ili poresko oslobođenje na prenos apsolutnih prava (2,5%), koji su platili prilikom kupovine starogradnje (stana koji je imao prethodnog vlasnika).

Ovo pravo mogu ostvariti građani koji ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da su državljani Republike Srbije
  • Da su punoletni
  • Da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije
  • Da mogu dokazati, da od 01.07.2006. godine nisu imali u vlasništvu nekretninu

Kupac prvog stana može zahtevati refundaciju pdv-a ili poresko oslobođenje na prenos apsolutnih prava na iznos plaćen za 40m2 i dodatno po 15m2 za svakog člana domaćinstva.

Tako samac može da računa da će biti poreski rasterećen ukoliko kupi stan od 40m2, dvočlano domaćinstvo od 55m2, tročlano domaćinstvo od 70m2, a četvoročlana porodica stan od 85m2. Dakle, ako samac kupi stan od 60m2, neće moći da ostvari refundaciju na pdv ili poresko oslobođenje na apsolutna prava na 20m2.

Porodično domaćinstvo kupca prvog stana čine njegov supružnik, njihova deca, njegovi roditelji i roditelji supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Izvor: Zakon o porezu na dodatnu vrednost i Zakon o porezima na imovinu