ZAŠTO INVESTIRATI U BEOGRAD I SRBIJU?

Beograd je glavni grad Republike Srbije, smešten na ušću dveju reka - Save i Dunava, zauzimajući centralni položaj u Jugoistočnoj Evropi.

Zauzima strateški položaj na preseku panevropskih koridora 10 i 7, predstavljajući glavno komunikaciono i logističko čvorište u regionu, važno tržište sa skoro 2 miliona stanovnika i glavno industrijsko, komercijalno, turističko, kulturno, obrazovno i političko centar.

Ulaganje u Beograd sa sobom donosi posebnu prednost u pogledu strateškog pozicioniranja na tržištima Evrope, Azije i Bliskog Istoka, kao i pristup bescarinskim zonama u jugoistočnoj Evropi sa 60 miliona potrošača.

Srbija je jedina država izvan EU koja je potpisala sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom Federacijom, predstavljajući tržište od 150 miliona ljudi. S obzirom da još uvek nije članica EU, nudi veliku fleksibilnost i investicione koristi. Tokom poslednjih nekoliko godina, pravila spoljne trgovine i stranih investicija su znatno pojednostavljena, postupci registracije preduzeća su postali jednostavni i brzi, a administracija postala mnogo efikasnija.

Beograd karakterišu stalan i dinamičan razvoj, stalni napori za integraciju u evropsku ekonomsku arenu i velika ulaganja u razvoj infrastrukture, potpuno svesni da je visokokvalitetna infrastruktura preduslov za otvaranje novih gradilišta i obezbeđivanje ekonomskog i infrastrukturnog razvoja ...

KVALITET - PREDNOSTI

  • Visoko obrazovano stanovništvo glavni je resurs Beograda
  • Usvajanje i primena novih tehnologija
  • Spremnost za učenje stranih jezika
  • Visoka produktivnost i konkurentnost radne snage
  • Sigurnost je osigurana makroekonomskom stabilnošću
  • Dobit podstiče najniži porez na dobit u Evropi
  • Potvrđeno poverenje investitora u SDI projekte
  • Najniži porez na dobit u Evropi (10%)

Prindek.net meri globalnu percepciju prava na zemlju i imovinu. Vlasnička prava su kamen temeljac ekonomskog razvoja i socijalne pravde. Jedan od glavnih načina da se razume njihova moć je pitati ljude koliko su sigurni u svoja prava. U Srbiji 89% ljudi ima poverenja u imovinska prava. Pogledajte ceo izveštaj na www.prindek.net/data/Serbia

Srbija je zemlja sa bogatim kulturnim i istorijskim nasleđem, prelepom prirodom, gostoljubivim narodom, fantastičnom domaćom kuhinjom, dobrim vinima i rakijama. Izvan Beograda, mogu se kupiti veoma jeftine nekretnine, vikend kuće ili domaćinstva, sa posedom zemljišta. Sve više ljudi beži iz grada u mirne i lepe oaze na selu kao i stranci kojima je mnogo jeftinije da ovde žive i uživaju u blagodetima prirode i kvalitetnog života.